DISCLAIMER

De producten en informatie op deze holistische webshop zijn bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Ze zijn niet bedoeld voor de diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte.

Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voordat je nieuwe kruidengeneeskundige producten of supplementen gebruikt, vooral als je zwanger bent, borstvoeding geeft, een bestaande medische aandoening hebt of medicijnen gebruikt. De informatie op deze webshop vervangt geen professioneel medisch advies.

De resultaten van het gebruik van kruidengeneeskundige producten kunnen variëren van persoon tot persoon. Het is belangrijk om de aanbevolen doseringen te volgen en eventuele bijwerkingen onmiddellijk te melden aan een zorgverlener.

Houd er rekening mee dat sommige kruiden en supplementen interacties kunnen hebben met bepaalde medicijnen. Raadpleeg je arts of apotheker als je al medicatie gebruikt voordat je nieuwe producten toevoegt aan je gezondheidsregime.

De informatie op deze webshop is gebaseerd op traditioneel gebruik, wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van anderen. Het is belangrijk om te onthouden dat wat voor de ene persoon werkt, mogelijk niet hetzelfde resultaat oplevert voor een ander.

Door het gebruik van deze webshop ga je akkoord met de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en welzijn. Neem altijd voorzorgsmaatregelen en raadpleeg een professional voordat je nieuwe producten of behandelingen begint. Deze webshop en de eigenaren ervan zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie of producten.

Copyright
Botanica Natural Energy bezit en bewerkt deze website en de diensten die de website aanbiedt. Alle inhoud van deze website, inclusief tekst, grafische voorstellingen, logos, knoppen, icoontjes en afbeeldingen, zijn het bezit van Botanica Natural Energy en wordt beschermd door de internationale copyright en handelswetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd, verwerkt, of commercieel worden gebruikt.

Handelsnamen en beeldmerken
The Botanica Natural Energy is een handelsmerk van Botanica Natural Energy. Het Botanica Natural Energy logo is een geregistreerd beeldmerk en gedeponeerd bij het BOIP.

Wet van toepassing
Het gebruik van de Botanica Natural Energy website (www.botanicanaturalenergy.com) en het kopen van producten van Botanica Natural Energy staan onder de wetten van de Europese Unie, zonder dat deze in conflict staan met de toepasselijk Nederlandse wetten. Enige legale actie of proces tussen u en Botanica Natural Energy zullen alleen voorkomen in Gelderland, Nederland.

Email disclaimer
Elk e-mailbericht dat is verzonden aan een “Botanica Natural Energy” account, is vertrouwelijk en kan persoonlijk geadresseerd zijn en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit direct aan ons te melden en deze e-mail en eventuele bijlage (n) te verwijderen en deze e-mail als niet verzonden te beschouwen, zonder deze te kopiëren, door te sturen, openbaar te maken of te gebruiken op een enig andere manier.