PRIVACY & COOKIE POLICY VAN BOTANICA NATURAL ENERGY

Artikel 1 – contactgegevens

Artikel 2 – persoonsgegevens de wij verwerken

Artikel 3 – bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Artikel 4 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Artikel 5 –  geautomatiseerde besluitvorming

Artikel 6 – hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Artikel 7 – delen van persoonsgegevens met derden

Artikel 8 – cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Artikel 9 – gegevens inzien aanpassen of verwijderen

Artikel 10 – hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Botanica Natural Energy

Vestigingsadres: van Ostadenlaan 42, 7312 NG Apeldoorn

Telefoonnummer: +31625136808 (bereikbaar van ma t/m vr tussen 09:00 & 17:00 uur)
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 1 – contactgegevens

Botanica Natural Energy

Miriel Bulla Verckys is Functionaris Gegevensbescherming van Botanica Natural Energy en is te bereiken via info@botanicanaturalenergy.nl
Vestigingsadres: van Ostadenlaan 42, 7312 NG Apeldoorn

Telefoonnummer: +31625136808 (bereikbaar van ma t/m vr tussen 09:00 & 17:00 uur)
E-mailadres: info@botanicanaturalenergy.com
KvK-nummer: 84347627
Btw-identificatienummer: NL003950635B96

Artikel 2 – persoonsgegevens de wij verwerken

1.Botanica Natural Energy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Artikel 3 – bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@botanicanaturalenergy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Botanica Natural Energy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Botanica Natural Energy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Artikel 5 –  geautomatiseerde besluitvorming

1.Botanica Natural Energy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Botanica Natural Energy) tussen zit.

Artikel 6 – hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Botanica Natural Energy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 4 jaar (vanaf uw laatste bezoek aan de praktijk) voor persoonsgegevens, uw ingezonden gegevens en uw persoonlijke dossier.

Artikel 7 – delen van persoonsgegevens met derden

Botanica Natural Energy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Botanica Natural Energy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 8 – cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Botanica Natural Energy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Botanica Natural Energy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie over cookies kunt u op de volgende websites vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?

Artikel 9 – gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Botanica Natural Energy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@botanicanaturalenergy.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Botanica Natural Energy  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 10 – hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Botanica Natural Energy  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@botanicanaturalenergy.com